Latviešu Sporta Apvienība Kanadā | Latvian Sports Association In Canada

Seko mums/Follow us on:

 
Toronto Latvian Hockey

2013.g. LSAK Valdes sēdes/ LSAK Board Meetings

Otrdien, 2014.g. 4. novembrī, 19os
LSAK Valdes Sēde
2725 Hammond Rd., Mississauga, ON , L5K 2M5
Tuvāka informācija:  Modris Lorbergs

Tuesday, November 4th, 2014 7 PM
LSAK Board Meeting
2725 Hammond Rd., Mississauga, ON , L5K 2M5
Further info:  Modris Lorbergs
Paldies mūsu atbalstītājiem
Thank you to our supporters:


Daugavas Vanagi Kanadā
Daugavas Vanagi Kanadā
Latvija Amerikā